Kostnad och Behandlingstid

  • Genom vårdavtal med Landstinget i Värmland, LIV är individuella psykoterapibesök subventionerade till en patientavgift på 200 kr.
  • Frikort, och Högkostnadsskydd för resor till och från behandlingen gäller för den gruppen.
  • För personer som inte ryms inom vårdavtal gäller en kostnad mellan 800 kr till  1100 kr. Dessa besök är momsbefriade.
  • För handledning i grupp är kostnaden 1.500 kr + moms för 45 minuter.

Behandlingstid
Behandlingstiden varierar och bestäms efter bedömningssamtal och ett gemensamt behandlingskontrakt mellan mig och patienten. Inom POS, Problemorienterade samtal gäller fyra samtal.
Inom IPT, Interpersonell Psykoterapi gäller en ram upp till 12 samtal. I de flesta fall kommer vi överens om en ram på upp till 10 samtal i en frekvens av varannan vecka.