Psykoterapi

Individuellt och till Par

Psykodynamisk Psykoterapi är en behandlingsmetod som tar hänsyn till sådana relationer som pågår mellan inre och yttre påverkan. Med inre menas bland annat tidiga händelser som påverkat vårt liv. Inre faktorer är också omedvetna sådana vilka arbetar och aktiveras i relation till händelser utanför oss.

Vid tillfällig Kris tappar vi fotfästet och kan behöva samtalsstöd för att återuppta kontrollen över vårt liv.

Vid ångesttillstånd som blir handikappande kan det vara nödvändigt med en längre samtalsserie för att få insikt och förståelse kring vad som pågår inom oss.

Psykoterapi är också en metod som kan hjälpa oss att förstå oss själva mer, varför våra beteenden inte alltid följer viljan.

Mogna – Växa – Utveckla

Midnattsol i Nordnorge