EMDR

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing är en metod som integrerat mycket kunskap från andra psykoterapiformer. Metoden innehåller åtta olika faser och den används ofta som inslag i en behandling.

Metoden förknippas med ögonrörelser och den används i första hand inom traumabearbetning.