POS

Vad är POS?
POS är en dynamiskt orienterad korttidsterapi. Den riktar sig till människor som är aktivt hjälpsökande och som är beredda att vara delaktig i terapiarbetet.

Vilka är ramarna i POS?
  • Fyra samtal
  • Samtalen skall ske inom en tidsram som inte är för lång.

Vad pratar man om i POS?
Innehållet i samtalen är ett aktuellt problem eller lidande.

Vad kan man förväntas arbeta med i en POS-behandling?
  • Ett aktuellt problem
  • En plötslig känsla av att må dåligt psykiskt
  • Hur kommunikation kan påverka vardagen