IPT, Interpersonell Psykoterapi

Vad är IPT?
IPT är en strukturerad form av psykoterapi som undersöker hur problem i mänskliga relationer medverkar till depressiva besvär, samt hur depressiva besvär påverkar mänskliga relationer.

Vad pratar man om i IPT?
Vi pratar om nuvarande relationer för att belysa hur dessa relationer kan vara kopplade till depressionen. Relationsproblem är ofta kopplade till depression och de flesta människor beskriver problemen inom följande områden.

 • Interpersonella konflikter
 • Rollförändring
 • Komlicerad sorg
 • Interpersonell sårbarhet

Vad är reglerna i IPT?

 • Sessionerna begränsas till 12-16 gånger
 • Tidsbegränsningen är viktig då den medför att behandlingen går snabbare framåt

Vad kan man förväntas arbeta med i en IPT-behandling?

 • Kartläggning av tidigare relationer
 • Närhetscirkeln, där viktiga människor beskrivs
 • Tidslinjen, hur har livet sett ut och hur ser det ut nu.  När började besvären och vad var det som satte igång depressionen.
 • Mycket fokus på kommunikation
 • Ramen inom IPT har alltid en början, en mellanfas och en avslutningsfas